ფოტოები

დაჯილდოვება & დახურვა

 

ესპანეთი – საფრანგეთი

 

ხორვატია – დანია

 

შვედეთი – რუსეთი

 

იაპონია – პორტუგალია

 

 

19 აგვისტო

 

17 აგვისტო

 

16 აგვისტო

 

14 აგვისტო

 

13 აგვისტო

 

12 აგვისტო

 

11 აგვისტო

 

10 აგვისტო

 

9 აგვისტო

 

8 აგვისტო